Przekazanie kluczy a odbiór mieszkania

Odbiór mieszkania a odbiór kluczy - 795 465 912

Zachęcamy do kontaktu!

zdjęcie do Czym jest odbiór mieszkania?➡ Z czym się wiąże odbiór kluczy?➽ Jaka jest relacja między tymi dwoma zdarzeniami 【】 i czy zawsze idą one w parze? Odpowiedź w artykule.

Na czym polega odbiór mieszkania? Z czym wiąże się odbiór kluczy? Jaka jest relacja między odbiorem technicznym a przekazaniem kluczy i czy zdarzenia te zawsze występują razem? Zapraszamy do lektury. 

W pierwszej kolejności należy rozwiać główną wątpliwość – odbiór mieszkania i odbiór kluczy to nie to samo a oba te zdarzenia nie muszą mieć miejsca w tym samym momencie.

Odbiór mieszkania

Odbiór mieszkania, a w zasadzie - odbiór techniczny mieszkania, jest uregulowany w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwanej deweloperską. Z regulacji tej wynika, iż jest to proces, który deweloper ma obowiązek przeprowadzić w obecności nabywcy, w którym to kupujący ma możliwość sprawdzenia lokalu zarówno z dokumentacją w postaci umowy, prospektu informacyjnego oraz przepisów prawa, w tym prawa budowlanego, ale również z wszelkimi normami budowlanymi i ogólnie pojętą sztuką budowlaną.

Brak gniazdka na balkonie

Cel odbioru mieszkania

Podczas odbioru technicznego nabywca ma okazję nie tylko sprawdzić, czy lokal oddawany przez dewelopera jest zgodny z umową, ale również czy nie ma wad lub usterek. Zawsze z odbioru sporządzany jest protokół, który po jego zakończeniu strony umowy podpisują. W jego treści zamieszcza się wpis dotyczący wykrytych wad i usterek lokalu, które w terminie 30 dni deweloper ma obowiązek usunąć.

Odbiór kluczy

Moment przekazania kluczy do mieszkania oznacza nic innego, jak przeniesienie posiadania lokalu na nabywcę. Wówczas dokonuje się spisania stanu liczników i nabywca zawiera nowe umowy na media. Od tego momentu, na nabywcę przechodzi obowiązek uiszczania opłat za mieszkanie. Z wydaniem kluczy wiąże się dodatkowo fakt, iż od tej chwili deweloper ma prawo wejść do lokalu, np. w celu dokonania stosownych napraw w celu usunięcia wad lokalu, wyłącznie za pozwoleniem nabywcy, jednakże ten ma obowiązek umożliwić deweloperowi dokonanie naprawy. Należy jednak pamiętać, że od chwili odbioru kluczy do mieszkania, nabywca ponosi ewentualne ryzyko wad lokalu – jeśli usterka lub wada wyjdzie na jaw po przekazaniu kluczy nabywcy, wówczas to po jego stronie będzie ciężar udowodnienia faktu, iż wada ta powstała z winy dewelopera, jeszcze przed wydaniem kluczy i nie jest skutkiem złego użytkowania lokalu przez nabywcę.

Przedodbiór mieszkania

Przedodbiór mieszkania jest momentem, w którym możemy wraz z inżynierem sprawdzić stan techniczny nieruchomości, na którą oczekujemy. Kiedy odbiór techniczny mieszkania możemy wykonać dopiero po otrzymaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie, to przedodbiór nieco wcześniej. Jeśli zdecydujemy się na przedodbiór, to będziemy mogli szybciej pozbyć się usterek z mieszkania i przystąpić do remontu nieruchomości po przeniesieniu własności nieruchomości. Odbiór techniczny jest narzucony przez ustawę deweloperską, ale nie powoduje to nazwania przedodbioru nielegalnym.

Odbiór techniczny mieszkania a odbiór kluczy

Jak na wstępie wspomnieliśmy, oba te zdarzenia nie muszą występować w jednym czasie. Brak jest regulacji w tym zakresie, która narzucałaby stronom, kiedy dojdzie do przekazania kluczy – czy po zakończeniu odbioru, czy w terminie późniejszym. Jest to kwestia umowna, a więc termin ten wynikać będzie z umowy. Jeśli jednak deweloper nie zastrzegł w treści umowy terminu, w którym ma mieć miejsce przekazanie kluczy, wówczas domniemywa się, że do wydania kluczy dojdzie w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Warto jednak zwrócić na tę kwestię uwagę przy podpisywaniu umowy deweloperskiej, ponieważ od tego zależy między innymi to, czy nabywca będzie mógł wcześniej rozpocząć proces wykańczania mieszkania. 

Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania a odbiór kluczy - 795 465 912
Średnia 5/5 na podstawie 791 opinii.

Potrzebujesz odbioru technicznego?

Zarezerwuj odbiór

Ustawienia plików cookie

Państwa dane osobowe mogą być używane do personalizacji reklam.

Polityka Prywatności Google