Formalności po odbiorze mieszkania

Odbiór mieszkania formalności po odbiorze - 795 465 912

zdjęcie do Jakich formalności musi dopełnić nabywca po dokonaniu odbioru technicznego mieszkania⭐ oraz  w jakiej kolejności powinien się nimi zająć?✓ Zapraszamy do lektury.➡️

Po dokonaniu odbioru technicznego, nabywcę czeka jeszcze szereg formalności, których będzie musiał dopełnić. Na czym one polegają oraz w jakiej kolejności nabywca powinien się nimi zająć? Zapraszamy do lektury. 

W związku z nabyciem lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym pojawia się wiele czynności, których nabywca musi dokonać na różnych etapach tego procesu, począwszy od podpisania umowy deweloperskiej po zawarcie umowy przenoszącej własność lokalu. W jakiej kolejności one występują i co dokładnie leży po stronie nabywcy?

Odbiór techniczny lokalu

Z chwilą podpisania umowy deweloperskiej strona zaciąga stosowne zobowiązanie i nie chodzi tu wyłącznie o dewelopera, ale i o nabywcę. Pomijając kwestie związane z obowiązkiem opłacania rat na poczet ceny inwestycji, jednym z obowiązków nabywcy jest odbiór techniczny lokalu. Można go wykonać samodzielnie lub z pomocą doświadczonych „odbieraczy”. Jest to jedna z pierwszych formalności związanych z kupnem lokalu na rynku pierwotnym. Proces ten sprowadza się do weryfikacji, czy lokal jest zgodny z postanowieniami umowy, załączonymi do niej rzutami oraz standardem wykończenia a także prospektem informacyjnym. Poza tym, lokal ten musi być wybudowany zgodnie z normami budowlanymi i sztuką budowlaną.

Ubytki tynku

Protokół z odbioru technicznego

Podczas odbioru technicznego sporządza się protokół. To właśnie wtedy nabywca ma możliwość wytknięcia deweloperowi wszelkich nieprawidłowości tj. wad i usterek mieszkania, które te winien usunąć. Po spisaniu pełnego protokołu, wraz ze zgłoszeniem w nim wad, dochodzi do jego podpisania przez strony. Od tej chwili deweloper ma 14 dni na wydanie oświadczenia o uznaniu lub odmowie uznania wskazanych wad oraz 30 dni na ich usunięcie. Jeśli deweloper właściwe to uzasadni, termin ten może ulec wydłużeniu.

Umowa przenosząca własność

Zgodnie z ustawą deweloperską, umowę przenoszącą własność zawiera się po dokonaniu odbioru technicznego przez strony, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby obie te czynności miały miejsce tego samego dnia. W umowie, deweloper wskazuje kilka terminów. Są nimi:

  • termin zakończenia robót budowlanych

  • termin odbioru technicznego

  • termin zawarcia umowy przenoszącej własność

Z punktu widzenia nabywcy, korzystniejszym rozwiązaniem byłoby, gdyby odbiór techniczny był o tyle wcześniej, aby do dnia zawarcia umowy końcowej deweloper zdążył usunąć wady lokalu. Umowa ta jest zawierana w formie aktu notarialnego, a więc w obecności notariusza i wieńczy ona proces kupna mieszkania.

Obowiązki nabywcy po zawarciu umowy przenoszącej własność

Po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu na nabywcę, pozostaje jeszcze kilka formalności, których należy dopełnić. Jeśli nabywca, w celu finansowania kupna mieszkania zaciągnął kredyt hipoteczny, wówczas powinien on udać się do sądu w celu wpisania hipoteki do księgi wieczystej lokalu. Kolejna kwestia dotyczy zgłoszenia w urzędzie miasta lub gminy nabycia mieszkania w związku z podatkiem od nieruchomości. Ostatnią z istotnych formalności, których nabywca ma obowiązek dopilnować to zawarcie umów o media z właściwymi podmiotami. 

Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania formalności po odbiorze - 795 465 912
Średnia 5/5 na podstawie 39 opinii.

autor posta Kamil Szumański

Autor
Kamil Szumański

Słowem trafia w sedno. Jest konkretny i nie bierze jeńców. Pisze bezkompromisowo, zawsze prawdę, czasem wbija kij w mrowisko, ale tylko dla dobra czytelnika. Prywatnie biega, startuje w różnych zawodach. Lubi konkurować i wygrywać.

Potrzebujesz odbioru technicznego? Zarezerwuj odbiór!