Formalności po odbiorze mieszkania

Odbiór mieszkania formalności po odbiorze - 795 465 912

Zachęcamy do kontaktu!

zdjęcie do Jakich formalności musi dopełnić nabywca po dokonaniu odbioru technicznego mieszkania⭐ oraz  w jakiej kolejności powinien się nimi zająć?✓ Zapraszamy do lektury.➡️

Po dokonaniu odbioru technicznego, nabywcę czeka jeszcze szereg formalności, których będzie musiał dopełnić. Na czym one polegają oraz w jakiej kolejności nabywca powinien się nimi zająć? Zapraszamy do lektury. 

W związku z nabyciem lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym pojawia się wiele czynności, których nabywca musi dokonać na różnych etapach tego procesu, począwszy od podpisania umowy deweloperskiej po zawarcie umowy przenoszącej własność lokalu. W jakiej kolejności one występują i co dokładnie leży po stronie nabywcy?

Odbiór techniczny lokalu

Z chwilą podpisania umowy deweloperskiej strona zaciąga stosowne zobowiązanie i nie chodzi tu wyłącznie o dewelopera, ale i o nabywcę. Pomijając kwestie związane z obowiązkiem opłacania rat na poczet ceny inwestycji, jednym z obowiązków nabywcy jest odbiór techniczny lokalu. Można go wykonać samodzielnie lub z pomocą doświadczonych „odbieraczy”. Jest to jedna z pierwszych formalności związanych z kupnem lokalu na rynku pierwotnym. Proces ten sprowadza się do weryfikacji, czy lokal jest zgodny z postanowieniami umowy, załączonymi do niej rzutami oraz standardem wykończenia a także prospektem informacyjnym. Poza tym, lokal ten musi być wybudowany zgodnie z normami budowlanymi i sztuką budowlaną.

Ubytki tynku

Protokół z odbioru technicznego

Podczas odbioru technicznego sporządza się protokół. To właśnie wtedy nabywca ma możliwość wytknięcia deweloperowi wszelkich nieprawidłowości tj. wad i usterek mieszkania, które te winien usunąć. Po spisaniu pełnego protokołu, wraz ze zgłoszeniem w nim wad, dochodzi do jego podpisania przez strony. Od tej chwili deweloper ma 14 dni na wydanie oświadczenia o uznaniu lub odmowie uznania wskazanych wad oraz 30 dni na ich usunięcie. Jeśli deweloper właściwe to uzasadni, termin ten może ulec wydłużeniu.

Odbiór mieszkania od dewelopera co dalej

Umowa przenosząca własność

Zgodnie z ustawą deweloperską, umowę przenoszącą własność zawiera się po dokonaniu odbioru technicznego przez strony, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby obie te czynności miały miejsce tego samego dnia. W umowie, deweloper wskazuje kilka terminów. Są nimi:

  • termin zakończenia robót budowlanych

  • termin odbioru technicznego

  • termin zawarcia umowy przenoszącej własność

Z punktu widzenia nabywcy, korzystniejszym rozwiązaniem byłoby, gdyby odbiór techniczny był o tyle wcześniej, aby do dnia zawarcia umowy końcowej deweloper zdążył usunąć wady lokalu. Umowa ta jest zawierana w formie aktu notarialnego, a więc w obecności notariusza i wieńczy ona proces kupna mieszkania.

Obowiązki nabywcy po zawarciu umowy przenoszącej własność

Po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu na nabywcę, pozostaje jeszcze kilka formalności, których należy dopełnić. Jeśli nabywca, w celu finansowania kupna mieszkania zaciągnął kredyt hipoteczny, wówczas powinien on udać się do sądu w celu wpisania hipoteki do księgi wieczystej lokalu. Kolejna kwestia dotyczy zgłoszenia w urzędzie miasta lub gminy nabycia mieszkania w związku z podatkiem od nieruchomości. Ostatnią z istotnych formalności, których nabywca ma obowiązek dopilnować to zawarcie umów o media z właściwymi podmiotami. 

Przepisanie liczników po kupnie mieszkania

Aktualnie przepisanie liczników nie powinno sprawić nikomu większej trudności, gdyż można zająć się tym w większości przypadków przez internet lub bezpośrednio w biurze obsługi klienta. W każdym przypadku musimy mieć przygotowane odpowiednie dokumenty tj. akt własności mieszkania, dowód osobisty, wniosek o przepisanie liczników oraz protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania.

Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania formalności po odbiorze - 795 465 912
Średnia 5/5 na podstawie 86 opinii.

Potrzebujesz odbioru technicznego?

Zarezerwuj odbiór

Ustawienia plików cookie

Państwa dane osobowe mogą być używane do personalizacji reklam.

Polityka Prywatności Google