Oceń stan techniczny budynku

Ocena stanu technicznego budynku - kto sprawdza?

Zachęcamy do kontaktu!

zdjęcie do Chcesz dowiedzieć się, kiedy sprawdzany jest stan techniczny budynku? Co zawiera ocena stanu technicznego? W artykule znajdziesz odpowiedzi.

Sprawdzenie stanu technicznego budynku powinno zostać przeprowadzone przed zakupem nieruchomości, dzięki czemu możliwe będzie zidentyfikowanie istniejących nieprawidłowości. W jaki sposób przeprowadzana jest ocena stanu technicznego nieruchomości i czym różni się od ekspertyzy budowlanej? Zapraszamy do lektury. 

Kiedy sprawdzany jest stan techniczny budynku?

Ocena stanu technicznego budynku powinna zostać przeprowadzona przez specjalistę, najlepiej inżyniera bądź technika budowlanego, którego wiedza i doświadczenie gwarantować będą wysoką jakość przeprowadzonego audytu technicznego. Warto tu podkreślić, że koszt takiej usługi nie jest wysoki, a dzięki sprawdzeniu stanu technicznego nieruchomości, niezależnie od tego, czy ocena dotyczy mieszkania bądź domu nabywanego na rynku pierwotnym, czy też na rynku wtórnym, zyskujemy kompletną wiedzę na temat badanej nieruchomości w zakresie technicznym. 

W przypadku transakcji zawieranych na rynku pierwotnym weryfikacja stanu technicznego odbywa się podczas odbioru technicznego nieruchomości od dewelopera i jeżeli stwierdzone zostaną wady lub usterki, wówczas wpisywane są one do protokołu zdawczo-odbiorczego. Na podstawie protokół podpisany przez obydwie strony umowy deweloperskiej bądź umowy sprzedaży (nabywca i deweloper), strona sprzedająca, po uznaniu zasadności wykrytych wad, usuwa je w ściśle określonym w ustawie deweloperskiej terminie. Z kolei w przypadku nieruchomości nabywanej na rynku wtórnym sprawdzenie stanu technicznego mieszkania lub budynku przy wsparciu inżyniera może być przydatne w celu sprawdzenia uzyskanych od sprzedającego informacji, dotyczących stanu technicznego nieruchomości. 

Ocena techniczna — co zawiera?

Ocena stanu technicznego dokonywana jest przede wszystkim w oparciu o:

  • oględziny nieruchomości, 
  • sprawdzenie dostępnej dokumentacji technicznej,
  • sprawdzenie wytrzymałości elementów konstrukcji (fundamentów, ścian, stropów),
  • ocenę stanu dachu, elewacji, balkonu, tarasu

Ocena stanu technicznego budynku musi zawierać :

  • szczegółowy opis badanej nieruchomości, 
  • listę wykrytych wad oraz usterek wraz z zaleceniami i rekomendowanymi działaniami, mającymi na celu ich eliminację,
  • kompletną dokumentację fotograficzną oraz rysunki badanych składowych.

Ocena techniczna a ekspertyza — różnice

Prowadzenie oceny technicznej budynku nie wymaga od dokonującego sprawdzenia stanu technicznego nieruchomości inżyniera lub technika wykonania szczegółowych badań, a powstały w podsumowaniu dokument jest rzeczowy i zwięzły. Ekspertyza budowlana jest bardziej złożonym dokumentem, a przygotowuje ją rzeczoznawca budowlany w oparciu między innymi o przeprowadzone testy użytych materiałów oraz wyliczenia wytrzymałości elementów konstrukcyjnych budynku. Ze względu na złożoność ekspertyzy koszt jej przygotowania jest kilkukrotnie wyższy od kosztu oceny technicznej. Warto podkreślić, że w większości przypadków ocena techniczna będzie w zupełności wystarczającym dokumentem, na przykład na potrzeby negocjacji cenowych ze stroną sprzedającą ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac remontowych.

Kiedy wymagana jest ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna niezbędna będzie w następujących przypadkach:

  • planowana zmiana przeznaczenia budynku bądź jego modernizacja - obowiązkowa ekspertyza,
  • istnienie wątpliwości dotyczących materiałów zastosowanych przez wykonawcę, stanu technicznego budynku oraz jakości prac budowlanych - obowiązek wykonania ekspertyzy, 
  • pojawienie się zarysowań konstrukcji budynku - ekspertyza zalecana.

Jak zostało wspomniane wyżej, ekspertyza wykonana może być wyłącznie przez rzeczoznawcę budowlanego, którego uprawnienia potwierdzimy w rejestrze rzeczoznawców, w Krajowej Izbie Inżynierów Budownictwa. 

Oceń artykuł:

Ocena stanu technicznego budynku - kto sprawdza?
Średnia 5/5 na podstawie 3 opinii.

Potrzebujesz odbioru technicznego?

Spotkaj się z nami!

Ustawienia plików cookie

Państwa dane osobowe mogą być używane do personalizacji reklam.

Polityka Prywatności Google