Zgłoszenie usterki do dewelopera wzór

Zgłoszenie usterki do dewelopera wzór | 795 465 912

Zachęcamy do kontaktu!

zdjęcie do Kiedy możemy zgłosić usterkę do dewelopera? Jakie informacje powinien zawierać protokół zgłoszenia usterki? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi.

W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy możemy zgłosić usterkę do dewelopera.

Kupno działki albo mieszkania może wiązać się dla przyszłego właściciela z pewnymi niespodziankami. Może na przykład zdarzyć się, że już po podpisaniu protokołu odbioru lokalu mieszkalnego wykryte zostaną pewne istotne usterki.

Na szczęście nie jest to żaden problem i właściciel mieszkania może się ubiegać o usunięcie wady. Co należy wiedzieć na ten temat?

Kiedy można zgłosić usterkę?

Według obowiązujących obecnie przepisów, w przypadku jakim jest kupno mieszkania na rynku pierwotnym, obowiązuje pięcioletni okres rękojmi. Warto zaznaczyć, że dotyczy on wyłącznie wad ukrytych (niewidocznych podczas odbioru mieszkania), od momentu podpisania umowy kupna. Usterkę taką należy zgłosić do dewelopera, przy czym pismo, aby było ważne, musi zawierać konkretne informacje.

Jakie informacje powinien zawierać dokument zgłoszenia usterki?

Przede wszystkim pismo do dewelopera powinno zawierać dane osoby zgłaszającej – w tym przypadku właściciela mieszkania. Oprócz tego – jak w przypadku każdej reklamacji – dokument powinien precyzować to, o jaki przedmiot chodzi. Podać należy więc adres mieszkania. Obowiązek rękojmi ciąży na deweloperze w związku z podpisaniem konkretnej umowy sprzedaży. Zgłoszenie reklamacji musi więc zawierać również informacje, które pozwolą zidentyfikować tę umowę. Najlepiej będzie podać numer i datę jej zawarcia. Data zawarcia umowy jest w świetle prawa tożsama z datą kupna mieszkania. Koniecznie powinno się też podać datę odbioru gotowego lokalu. Najważniejszym punktem wniosku jest opis zaistniałej usterki.

Powinien być on w miarę możliwości dokładny. Bardzo dobrym pomysłem jest dołączenie dokumentacji fotograficznej i ewentualnie również szkicu poglądowego. Im usterka zostanie opisana dokładniej, tym większa szansa na szybką reakcję ze strony dewelopera. W zgłoszeniu powinien znaleźć się jeszcze jeden punkt. Jest nim wezwanie dewelopera do usunięcia usterki w terminie nieprzekraczającym czternastu dni od daty otrzymania pisma, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Ile czasu ma deweloper na usunięcie usterki

Na odbiorze technicznym wskazujemy deweloperowi usterki/wady, jakich powinien pozbyć się z mieszkania. Ustawa deweloperska narzuca deweloperowi ilość dni, w jakich musi się zmieścić z odniesieniem się do wad (uznanie lub odrzucenie) - 14 dni oraz 30 dni na ich naprawę. Termin usunięcia usterek może zostać przesunięty, ale nabywca musi zostać o tym powiadomiony na piśmie przed upływem wcześniej określonego czasu. Jeżeli deweloper po upływie terminu nie usunął usterek, to nabywca powinien zażądać w formie pisemnej wyjaśnień od dewelopera. Nabywca może oczekiwać rekompensaty finansowej za opóźnienia, a przy poważnych usterkach obciążyć dewelopera kosztami naprawy wykonanej przez innego wykonawcę lub odstąpić od umowy.

Oceń artykuł:

Zgłoszenie usterki do dewelopera wzór | 795 465 912
Średnia 5/5 na podstawie 271 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika od nieruchomości?


Potrzebujesz pomocy prawnika od nieruchomości?